شماره ۸۵/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۸۵/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز شنبه، ۳۱ شهریورماه با محوریت سوره مبارکه قارعه منتشر شد.
شماره ۸۴/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۸۴/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز جمعه، ۳۰ شهریورماه با محوریت سوره مبارکه قارعه منتشر شد.
شماره ۸۳/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۸۳/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز پنجشنبه، ۲۹ شهریورماه با محوریت سوره مبارکه عادیات منتشر شد.
شماره ۸۲/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۸۲/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز چهار‌شنبه، ۲۸ شهریورماه با محوریت سوره مبارکه زلزال منتشر شد.
شماره ۸۱/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۸۱/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز سه‌شنبه، ۲۷ شهریورماه با محوریت سوره مبارکه همزه منتشر شد.
شماره ۸۰/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۸۰/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ هشتادمین مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز دوشنبه، ۲۶ شهریورماه با محوریت سوره مبارکه همزه منتشر شد.
شماره ۷۹ / مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۷۹ / مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز یکشنبه، ۲۵ شهریورماه با محوریت سوره مبارکه قریش منتشر شد.
شماره ۷۸ / مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۷۸ / مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز شنبه، ۲۴ شهریورماه با محوریت سوره مبارکه ماعون منتشر شد.
شماره ۷۷/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۷۷/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز جمعه، ۲۳ شهریورماه با محوریت سوره مبارکه ماعون منتشر شد.
شماره ۷۶/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۷۶/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز پنج‌شنبه، ۲۲ شهریورماه با محوریت سوره مبارکه کوثر منتشر شد.
1