اجرای «سعید حاجیان» در محفل قرآنی عتبه الحسینیه

اجرای «سعید حاجیان» در محفل قرآنی عتبه الحسینیه

گروه شبکه اجتماعی ــ سعید حاجیان و تعدادی از قرآن‌آموزان مؤسسه سدید طبق روال سنوات گذشته برای اجرای محافل قرآنی به عتبات عالیات اعزام شدند.
شماره 236/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره 236/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» شنبه، چهارم اسفند‌ماه منتشر شد.
شماره 235/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره 235/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» جمعه، سوم اسفند‌ماه منتشر شد.
شماره 234/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره 234/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» پنجشنبه، دوم اسفند‌ماه منتشر شد.
شماره 233/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره 233/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» چهارشنبه، اول اسفند‌ماه منتشر شد.
شماره 232/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره 232/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» سه‌شنبه، 30 بهمن‌ماه منتشر شد.
شماره 231/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره 231/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» دوشنبه، 29 بهمن‌ماه منتشر شد.
شماره 230/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره 230/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» یکشنبه، 28 بهمن‌ماه منتشر شد.
شماره 229/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره 229/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» شنبه، 27 بهمن‌ماه منتشر شد.
شماره 228/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره 228/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» جمعه، ۲۶ بهمن‌ماه منتشر شد.
1