iqna

از زندانی شدن «شیخ رهنما» تا نشان فتح برای «گرمارودی»

از زندانی شدن «شیخ رهنما» تا نشان فتح برای «گرمارودی»

گروه ادب: شروع سرایش اشعاری که با موضوع قدس خلق شده‌اند به 50 سال پیش باز می‌گردد که شیخ رهنما با ایجاد دفتر تعاونی ایران و فلسطین سعی کرد تا این جریان را در ادبیات فارسی راه‌اندازی کند که به همین خاطر به زندان افتاد و پس از آن شاعرانی چون سیدعلی موسوی گرمارودی به این جریان روی آوردند که شعر وی به دفتر سازمان فتح ارسال شد و یاسر عرفات برای آن نشان فتح فرستاد.
نظرسنجی
دور اول طرح تلاوت محبوب
احمد ابوالقاسمی
محمدرضا پورزرگری
حمید شاکرنژاد
سعید طوسی
منصور قصری‌زاده
یادداشت
گفتگو
گزارش