iqna

انس با قرآن پیشرفت در درس‌هایم را رقم زد

انس با قرآن پیشرفت در درس‌هایم را رقم زد

کانون خبرنگاران نبأ: علی امینی، قاری قرآن کریم با بیان اینکه من واقعا تأثیر قرآن را در زندگیم حس می‌کنم، گفت: هر وقت از درس خواندن خسته می‌شدم یا قرآن گوش می‌دادم و یا به قرائت آن می‌پرداختم و این امر انرژی دوچندان برای مطالعه دروس به من می‌داد؛ انس با قرآن موجب پیشرفت در درس‌هایم می‌شد.
یادداشت
گفتگو
گزارش